Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” veya “iş” demeına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda yönetim ve hükümet kârlerinde kullanılırdı.

ılımlı Çağ süresince, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tarif etmek yürekin kullanılmaya başlangıçlandı. Bu görevliler, örneğin devlet daireleri veya kiliselerde çeşitli kârlerle mesuliyetli olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişyavuz tarif etmek yürekin kullanılmaya başlangıçlandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi çoğu kez hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda bulunan kişmüterakki veya kurumları tarif etmek yürekin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, sözcük resmi veya salahiyettar bir konumda bulunan herhangi bir kişyavuz tarif etmek yürekin kullanılmaya başlangıçlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir